Juridische enzo …

Volledige wetgeving inzake GDPR kan u via onderstaande link terugvinden.

Klik om toegang te krijgen tot gdpr-wetgeving-nederlands.pdf

Ingangsdatum: 22 DECEMEBER 2018.

Lady Kali (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) beheert de website Mydominatrix.world (de ‘website’).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. U verneemt ook welke keuzes u hebt met betrekking tot die gegevens.

We gebruiken uw gegevens om de website ter beschikking te stellen en te verbeteren. Door de website te gebruiken geeft u toestemming voor het verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.

DEFINITIES

 • WebsiteDe website is de website Mydominatrix.world die wordt beheerd door Lady Kali
 • PersoonsgegevensPersoonsgegevens zijn gegevens over een bestaande persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die gegevens en andere informatie waarover we (waarschijnlijk zullen) beschikken).
 • GebruiksgegevensGebruiksgegevens zijn gegevens die ofwel automatisch worden verzameld ofwel worden gegenereerd door het gebruik van de website of door de infrastructuur zelf van de website (bijvoorbeeld de duur van een bezoek aan een pagina).
 • CookiesCookies zijn kleine gegevensbestandjes die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden geplaatst.
 • Data ControllerDe data controller is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of moet worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid vervullen wij de functie van data controller van uw persoonsgegevens.
 • Data Processors (of Dienstverleners)Een data processor (of dienstverlener) is elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in opdracht van de data controller. We kunnen gebruikmaken van de diensten van meerdere dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.
 • Data Subject (of Gebruiker)Een data subject is elke bestaande persoon die onze website gebruikt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

HET VERZAMELEN EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE

We verzamelen allerlei soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze website voor u beschikbaar te maken en te verbeteren.

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Persoonsgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie. Die gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘persoonsgegevens’). Persoonlijk identificeerbare informatie bevat onder meer maar niet uitsluitend:

 • e-mailadres;
 • voornaam en naam;
 • telefoonnummer;
 • adres, land, provincie, postcode, stad;
 • cookies en gebruiksgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal of andere informatie die interessant kan zijn voor u. U kunt zich afmelden voor bepaalde of voor al deze vormen van communicatie met behulp van de afmeldlink of aan de hand van de instructies die we in elke e-mail meegeven.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop u toegang hebt gekregen tot de website en hoe u die hebt gebruikt (‘gebruiksgegevens’). Deze gebruiksgegevens bevatten onder meer de volgende informatie: uw internetprotocoladres (IP-adres), browsertype, browserversie, onze webpagina’s die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt, unieke identifiers van uw apparaat en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daar uw toestemming voor geeft (‘locatiegegevens’). We gebruiken deze gegevens om bepaalde functies van onze website aan te bieden en om onze website te verbeteren en aan te passen.

U kunt met behulp van de instellingen van uw apparaat op ieder ogenblik de locatiediensten aan- of uitzetten bij het gebruik van onze website.

Tracking & cookiegegevens

We gebruiken cookies en gelijkaardige trackingtechnologieën om de activiteit op onze website op te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een anonieme unieke identifier kunnen bevatten. Cookies worden door een website naar uw browser gestuurd en worden opgeslagen op uw apparaat. We gebruiken ook trackingtechnologieën zoals webbakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze website te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies weigert of dat hij u laat weten wanneer een cookie wordt verstuurd. Het is wel zo dat u sommige delen van onze website misschien niet meer zult kunnen gebruiken als u geen cookies accepteert.

We gebruiken onder meer de volgende cookies:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze website te exploiteren.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden.
 • Veiligheidscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Mydominatrix.world gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • om onze website beschikbaar te stellen en te onderhouden;
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze website;
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze website wanneer u dat wenst;
 • om klantenondersteuning te bieden;
 • om analytische gegevens of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze website nog beter kunnen maken;
 • om het gebruik van onze website op te volgen;
 • om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;
 • om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere producten, diensten en events die we aanbieden en die gelijkaardig zijn aan degene die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds inlichtingen hebt ingewonnen, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie liever niet wenst te ontvangen.

WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de wettelijke basis van Mydominatrix.world voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die werd beschreven in dit privacybeleid af van de persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we ze verzamelen.

MYDOMINATRIX.WORLD kan uw persoonsgegevens verzamelen om de volgende redenen:

 • We dienen een contract met u uit te voeren.
 • U hebt ons daar de toestemming voor gegeven.
 • De verwerking is in ons legitiem belang en dit wordt niet opgeheven door uw rechten.
 • Voor de verwerking van betalingen.
 • Om de wetgeving na te leven.

GEGEVENSRETENTIE

MYDOMINATRIX.WORLD zal uw persoonsgegevens slechts bijhouden zolang als dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid werden uiteengezet. We zullen uw persoonsgegevens bijhouden en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. als we verplicht zijn om uw gegevens bij te houden om de toepasselijke wetten na te leven), om geschillen te beslechten en om onze juridische overeenkomsten en beleidsmaatregelen toe te passen.

MYDOMINATRIX.WORLD zal ook gebruiksgegevens bijhouden voor interne analyses. Gebruiksgegevens worden doorgaans minder lang bijgehouden, behalve wanneer ze worden gebruikt om de veiligheid van onze website te versterken of om de functionaliteit ervan te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

GEGEVENSOVERDRACHT

Uw informatie, met inbegrip van uw persoonsgegevens, kan worden doorgestuurd naar – en opgeslagen op – computers die zich bevinden op een plaats buiten uw deelstaat, provincie, land of ander bestuurlijk rechtsgebied, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen afwijken van die van uw eigen rechtsgebied.

Als u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om informatie te verstrekken, moet u er rekening mee houden dat we de gegevens, ook de persoonsgegevens, naar België doorsturen en daar ook verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie geldt meteen als uw toestemming voor deze gegevensoverdracht.

MYDOMINATRIX.WORLD zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden overgedragen naar een organisatie of een land tenzij er geschikte controlemaatregelen zijn genomen, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

BEKENDMAKING VOOR WETSHANDHAVINGSDOELEINDEN

Onder bepaalde omstandigheden kan MYDOMINATRIX.WORLD verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken wanneer dat verplicht is bij wet of als antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstellingen (bv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

WETTELIJKE VEREISTEN

MYDOMINATRIX.WORLD kan uw persoonsgegevens bekendmaken als we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke actie nodig is om:

 • een wettelijke verplichting na te leven;
 • de rechten of de bezittingen van MYDOMINATRIX.WORLD te beschermen of te verdedigen;
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de website te voorkomen of te onderzoeken;
 • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of van het publiek te beschermen;
 • bescherming te bieden tegen juridische aansprakelijkheid.

GEGEVENSVEILIGHEID

Wij vinden de veiligheid van uw gegevens erg belangrijk, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of van elektronische opslag helemaal veilig is. We streven er dan wel naar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken ter beveiliging van uw persoonsgegevens, maar we kunnen de volledige veiligheid niet garanderen.

UW RECHTEN OP HET VLAK VAN GEGEVENSBESCHERMING OP GROND VAN DE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EEA), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. MYDOMINATRIX.WORLD streeft ernaar om redelijke maatregelen te nemen om u toe te laten uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen of om het gebruik ervan te beperken.

Gelieve contact met ons op te nemen als u wenst te vernemen welke persoonsgegevens we over u bijhouden en als u zou willen dat ze uit onze systemen worden verwijderd.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die we over u bezitten. Waar mogelijk kan u uw persoonsgegevens rechtstreeks via uw accountinstellingen inzien, bijwerken of er de verwijdering van vragen. Neem gerust contact met ons op als dit niet lukt, we helpen u graag.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op een beperking. U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die we over u bijhouden in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in de gevallen dat MYDOMINATRIX.WORLD zich baseerde op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Merk op dat we u kunnen vragen om een identiteitscontrole voor we ingaan op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

DIENSTVERLENERS

We kunnen externe ondernemingen inschakelen om onze website te faciliteren (‘dienstverleners’), om de website in onze opdracht ter beschikking te stellen, om diensten met betrekking tot de website te verlenen of om ons bij te staan in de analyse van de manier waarop onze website wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren. Ze verplichten zich ertoe om ze niet bekend te maken of te gebruiken voor een ander doel.

ANALYTICS

We kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze website op te volgen en te analyseren.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is een webanalysedienst van Google om websiteverkeer op te volgen en te rapporteren. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website in kaart te brengen en op te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om de optie dat uw activiteit op de website beschikbaar is voor Google Analytics, uit te schakelen. Dit doet u door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over activiteiten tijdens bezoeken aan de website deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u een kijkje nemen op de webpagina ‘Google Privacy & Terms’: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

BEHAVIORAL REMARKETING

MYDOMINATRIX.WORLD maakt gebruik van remarketingdiensten om u na het bezoek aan onze website advertenties te sturen via externe websites. Onze externe verkopers en wijzelf gebruiken cookies om u te informeren en om geoptimaliseerde en gerichte advertenties weer te geven op basis van uw vroegere bezoeken aan onze website.

 • Google AdWordsGoogle AdWords remarketingdienst wordt verstrekt door Google Inc. U kunt kiezen om u uit te schrijven van Google Analytics for Display Advertising en u kunt de advertenties van het Google Display Network afstemmen op uw behoefte op de webpagina ‘Google Ads Settings’: http://www.google.com/settings/ads.

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw webbrowser te installeren – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser Add-on geeft bezoekers de mogelijkheid om te verhinderen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u een kijkje nemen op de webpagina ‘Google Privacy & Terms’: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Om u uit te schrijven voor advertenties op basis van interesses door Facebook volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende beginselen voor online behavioral advertising die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt u ook altijd afmelden van Facebook en andere deelnemende ondernemingen via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance http://www.youronlinechoices.eu/. Een opt-out met behulp van de instellingen van uw mobiel apparaat is ook steeds mogelijk.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook doornemen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

BETALINGEN

We kunnen ook op de website ook betaalde producten en/of diensten aanbieden. In dat geval gebruiken we externe dienstverleners voor de betalingsverwerking (bv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet bijhouden of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers. Hun gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de door PCI-DSS opgestelde normen, zoals die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De vereisten van PCI-DSS helpen ervoor te zorgen dat betalingsinformatie veilig wordt behandeld.

We werken met de volgende betalingsverwerkers:

 • Mollie.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat eventueel links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, zult u naar de website van die derden worden geleid. We raden u ten stelligste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, door te nemen.

We hebben geen controle over en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van websites of diensten van derde partijen.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze website is niet gericht op personen jonger dan achttien jaar (‘Kinderen’).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan achttien jaar. Als u een ouder of een voogd bent en als u ervan op de hoogte bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan alstublieft contact met ons op. Als we merken dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder te controleren of de ouders toestemming hebben verleend, ondernemen we stappen om deze informatie te verwijderen van onze servers.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd kunnen we ons privacybeleid bijwerken. We zullen u in kennis stellen van wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze webpagina te posten.

We brengen u op de hoogte via e-mail en/of een in het oog springend bericht op onze website nog voor de wijziging van kracht wordt en we zullen de ‘ingangsdatum’ bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

We raden u aan om dit privacybeleid geregeld te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit privacybeleid worden van kracht zodra ze op deze webpagina worden gepost.

CONTACT

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • per e-mail: contact@mydominatrix.world

Laatste herziening: 22 DECEMBER 2018.

MYDOMINATRIX.WORLD (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) gebruikt cookies op de website http://www.Mydominatrix.world (de ‘website’). Door de website te gebruiken stemt u in met het verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derde partijen met wie we samenwerken cookies kunnen gebruiken op de website, welke keuzemogelijkheden u hebt op het gebied van cookies en geeft meer informatie over cookies.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website die u bezoekt, naar uw webbrowser worden gestuurd. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt onze website of een derde partij in staat om u te herkennen en om uw volgende bezoek te vereenvoudigen en de website nuttiger voor u te maken.

Er zijn ‘permanente cookies’ en ‘sessiecookies’. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline bent, terwijl sessiecookies meteen na het afsluiten van uw webbrowser worden verwijderd.

HOE GEBRUIKT MYDOMINATRIX.WORLD COOKIES?

Wanneer u de website gebruikt en bezoekt, kunnen we een aantal cookiebestandjes wegschrijven op uw webbrowser.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • om bepaalde functies van de website mogelijk te maken;
 • om analysegegevens te verstrekken;
 • om uw voorkeuren op te slaan;
 • om het versturen van advertenties, met inbegrip van behavioral advertising, mogelijk te maken.

Op de website gebruiken we zowel sessie- als permanente cookies en we gebruiken verschillende soorten cookies om de website te beheren:

 • Essentiële cookies. We kunnen cookies gebruiken om informatie die een verandering teweegbrengt in de manier waarop onze website functioneert of eruitziet, te onthouden, zoals de taalvoorkeur van de gebruiker op de website.
 • Cookies verbonden met een account. We kunnen gebruikmaken van cookies die verbonden zijn met een account om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. We kunnen cookies gebruiken om informatie die een verandering teweegbrengt in de manier waarop onze website functioneert of eruitziet, te onthouden, zoals de optie ‘Onthoud mijn gegevens’.
 • Analysecookies. We kunnen analysecookies gebruiken om op te volgen hoe de website wordt gebruikt, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. We kunnen analysecookies ook gebruiken om nieuwe advertenties, webpagina’s, functies of een nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe gebruikers op de vernieuwingen reageren.
 • Advertentiecookies. Dit soort cookies wordt gebruikt om advertenties aan te bieden op en via de website en om de performance van deze advertenties op te volgen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om advertentienetwerken van derden in staat te stellen om advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u op basis van uw activiteiten of interesses.

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN

Naast onze eigen cookies kunnen we ook verschillende cookies van derden gebruiken om gebruiksstatistieken van de website te rapporteren, advertenties aan te bieden op en via de website enz.

WELKE KEUZES HEBT U IN VERBAND MET COOKIES?

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser de opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te weigeren, kunt u het best de helppagina’s van uw webbrowser raadplegen.

Opgelet: als u cookies verwijdert of weigert om ze te accepteren, zou het kunnen dat u niet alle door ons aangeboden functies kunt gebruiken, of dat u niet langer uw voorkeuren kunt opslaan. De kans bestaat ook dat sommige van onze pagina’s niet langer correct worden weergegeven.

WAAR VINDT U MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

U komt meer te weten over cookies op de volgende websites van derden:

<<!-- Insert this tag where you want the widget to render --> 
<iframe width="640" height="640" src="https://cybermap.kaspersky.com/en/widget/dynamic/dark" frameborder="0">