Studio: info & beschikbaarheid

Update 09/2022

Code GEEL dus, maar we blijven de goede gewoontes aanhouden.
Netjes handen wassen en desinfecteren. ..
Voel je je ziek of verkouden stel je bezoek uit.

Desinfectie blijft de regel en waar nodig verscherpen we nog onze hygiëne maatregelen.

STAY SAFE & HEALTHY.
Dominante groet
Lady Kali.

+32(0)483 397 712

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is lgolk.jpg


Ik sta erop om je in de ideale omstandigheden (comfort en hygiëne) te kunnen ontvangen.
Wens je je aan mij te onderwerpen, dan kan dit enkel op afspraak.
Discretie en respect zijn conditio sine qua non


Coaching is mogelijk overdag als ’s avonds ( week & week – end )

Hieronder heb je een beeld van mijn universum!

NEW / Comming soon

dit speeltje zal het ruime assortiment van toys en mogelijkheden in de studio nog vergroten.
Regelmatig nieuwe speeltjes en aanpassingen in studio-infra.

Begrippen en hun betekenis:

WAT IS EMOTIE ?

(affect, gevoel) Bepaald gevoel als gevolg van een zintuiglijke waarneming en-of mentale ervaring (o.a. herinneringen, gedachten, fantasieën). – Waarschijnlijk speelt het limbische systeem van de hersenen een belangrijke rol in het ontstaan en de verwerking van gevoelens.


laten zien wat je voelt, zoals angst, jaloezie, haat, liefde, enz.

emoties of de definiëring ervan is niet in 123 samen te vatten. , het eerder vermelde schema kan een structuur weergeven om de verschillende fases op te splitsen, ervaring en begrijpen.

TANTRA, FEMDOM, SUBSPACE …

Tantra is een verdieping van seksualiteit naar een ervaring van intens contact op hartsniveau, waarbij liefde gaat stromen, oordelen wegvallen en schoonheid van binnenuit wordt gezien. Tantra is de hogeschool van de liefde. Het gaat om elkaar zien in je wezenlijke kern en het eren en waarderen van je seksuele kracht als levenskracht.

Femdom staat voor Female Domination. Female Domination wordt afgekort tot Femdom, omdat Femdom volledig over de vrouw gaat. Het woord (fe)male is hier dus niet op zijn plek.

Aanhanger en beoefenaars van Femdom zien een vrouw niet meer als een Meesteres. Ze geloven dat een vrouw in biologisch en/of spiritueel opzicht superieur is aan de man.

Femdom wordt om die reden ook wel Female Supremacy genoemd. De Meesteres krijgt vaak de titel Godin om te benadrukken dat Zij superieur is aan Haar slaaf of volger.

Vrouwen die voor een Femdom levensstijl kiezen, krijgen alle voordelen die hieraan verbonden zijn. Als een man aangeeft dat hij Haar erkent als Femdom Godin, dan geeft hij aan dat hij zichzelf vrijwillig aan Haar onderwerpt en Haar wil zal gehoorzamen.

Dit klinkt als een gewone D/s relatie, maar Femdom beoefenaars zien Femdom zelden als een BDSM gelegenheid. Het wordt meer ervaren als het volgen en vereren van een Godin. De Godin heeft natuurlijk het recht om Haar slaaf te slaan, te mishandelen en te vernederen als Haar eigendom.

Verder heeft de slaaf de taak om zijn Godin te voorzien van voldoende orgasmen. Als Zij seksuele bevrediging wil, dan heeft de slaaf dit uit te voeren op de manier die Zij verlangt.
De slaaf heeft niet het recht om een tegenprestatie te verwachten.

Informatieve artikelen op het gebied van subspace, Domspace en de gevaren hiervan

“Mijn hoofd is leeg. Ik zweef. Het is alsof ik dronken ben, alleen dan zonder het volmakende gevoel van bier. Ik hoor mijn Meesteres vragen stellen, maar denk er verder niet helemaal over na. Ik antwoord telkens dat ik het niet weet en sluit mijn antwoorden vooral af met ‘Meesteres’. Ik verkeer in een dronken variant van subspace, maar ben me hier zelf niet van bewust. Het is de ervaring van mijn leven…”

De zes fases van subspace

I Top space
II Marginally down space

III Sprite Space of Sammy Space

IV:A Blonde Space B DEEP BLOND SPACE

V: Sub Vocal of Primal Space

VI: Deepspace

Meer uitleg over de verschillende “Phases” zie hieronder:


I Top space

In deze fase zal de sub zichzelf meestal bevinden. De topspace geeft het gewone dagelijkse leven van een sub weer.

II Marginally down space

In de marginally down space schenkt de Domina rechtstreeks aandacht aan de sub. De sub wordt hierdoor geprikkeld en zal zijn bezigheden staken. Vervolgens zal hij afwachten of er bevelen volgen.

Als er geen bevelen volgen, zal de sub teruggaan naar topspace. Volgen er wel bevelen, dan zal de sub afdalen naar fase drie.

III Sprite Space of Sammy Space

In de sprite space test de sub (on)bewust de aandacht van de Domina en haar consequentie in gehoorzaamheid. Dit testen zal vaak iets kleins zijn, zoals de Domina ‘per ongeluk’ tuttoyeren, ‘vergeten’ het laatste slokje van een glas water op te drinken of doen alsof hij de opdracht niet goed verstaan heeft.

Als de Domina geen blijk geeft dat Zij ziet dat de regels overtreden worden, kan een sub terugschieten naar fase twee of mokkend in fase drie blijven zitten. Als een Domina een overtreding negeert, zal dit voor de sub voelen als een gebrek aan aandacht en liefde. Wordt de overtreding naar behoren gecorrigeerd, dan kan de sub afdalen naar fase vier. Deze afdaling vindt niet altijd plaats.

IV:a Blonde Space

In blonde space kan het lijken alsof de sub dronken is. De sub zal intellectueel slomer worden en merkbaar trager reageren. Logisch denken wordt moeilijker of zelfs onmogelijk.

In deze fase kan een sub niet langer beslissen over zijn eigen comfort en veiligheid. Alle vragen (“Knellen de boeien niet te veel?”,  “Kan je de straf nog volhouden?”, “Wil je gebruikmaken van je stopwoord?”) zullen in alle waarschijnlijkheid beantwoord worden met: “Ik weet het niet, Meesteres”.

Dit is correct, omdat in deze fase de sub geen enkel besef meer heeft. Let op: een sub kan in deze fase ook niet langer gebruikmaken van zijn stopwoord!

IV:b Deep Blonde Space

Deep blonde space is een fase die niet elke sub doormaakt. In deze fase komen alle kenmerken van fase IVa voor (blonde space), maar hierin is ook het gebruik van de stem als communicatiemiddel onmogelijk geworden.

Alleen heftige pijnprikkels kunnen nog leiden tot een ongearticuleerd gebrul. Als een sub in deze fase komt, is hij al ver afgedaald en de meeste sessies gaan dan ook niet verder dan dit. Een goede Domina kan echter haar sub naar fase vijf brengen.

V: Sub Vocal of Primal Space

Een Domina die een sub bewust naar sub vocal space brengt, doet er goed aan om ervoor te zorgen dat een sub stevig vastgebonden is. In sub vocal space komt er namelijk zoveel adrenaline in het bloed vrij dat de oernatuur de overhand krijgt.

De sub verliest zijn onderdanigheid en het lichaam brengt zichzelf in een vlucht- of aanvalspositie. De spieren spannen zich en de huid kan donkerrood (versterkte doorbloeding) of spierwit (het bloed wordt weggetrokken van de kwetsbare buitenkant) kleuren.

Door de veranderende hormoonbalans in het lichaam kan ook de lichaamsgeur veranderen. Een goede Domina doet er dan ook verstandig aan om een sub zichzelf niet te laten parfumeren als ze hem naar sub vocal space of zelfs naar fase zes wil brengen, zodat ze dit signaal herkent.

Als er in deze fase niet gereageerd wordt met verbale kalmerende woordjes of liefkozende aanrakingen, zal de sub naar fase zes afdalen.

VI: Deepspace

In deepspace heeft de oernatuur de overhand gekregen. De sub kan alleen nog maar dierlijke geluiden maken, zoals grommen en grauwen. De ogen staan anders en hij is hypergevoelig voor geluid, geuren, licht, bewegingen en aanrakingen.

De sub zal proberen om zichzelf te bevrijden en is in staat om leren boeien met één zwak punt aan flarden te scheuren. Als de sub los komt, zal hij zonder te aarzelen aanvallen. In deze fase is een sub gevaarlijk!


Hygiëneprotocol

Inleiding

De reiniging en schoonmaak van de studio het meubilair en de voorzieningen zijn uitbesteed aan een extern schoonmaak bedrijf/ wordt gedaan door de medewerkers zelf.  
De medewerkers van dit schoonmaakbedrijf en van de studio zijn hepatitis B gevaccineerd.

Wij hanteren de standaarden inzake hygiëne, en gebruiken de meest geschikte producten ngl. het type vervuiling.
Verder werken we met zoveel mogelijk disposabel producten om het risico op vervuiling tegen te gaan.

Het volledige detailprotocol is op verzoek beschikbaar.